PDA

View Full Version : Tập Làm Thơ và Tham Khảo 1. Cách làm thƠ lỤc bát
 2. Luật Làm Thơ
 3. Này Cô Gái...!!!!
 4. Thơ luận đời ,,,
 5. Cách làm thơ Đường luật
 6. THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Bài viết của Vĩnh Liêm
 7. Cách đỐi trong thƠ đƯỜng luẬt
 8. BÀN VỀ THƠ ĐƯỜNG - Tác giả: Phạm Văn Bân
 9. ThƠ ngŨ ngôn bát cú ĐƯỜng luẬt
 10. Phép tẮc vỀ thƠ
 11. Hcr tập mần thơ....hjhjhj
 12. 60 tuổi vẫn c̣n trinh...
 13. Bắt cá 2 tay...
 14. Đơn thơ nè !!
 15. Ổng khôn thiệt..