PDA

View Full Version : Di Tr-Immigration 1. Ph visa tăng 500%
 2. Nam Lộc: Những dự luật di tr mới của Hoa Kỳ sẽ ảnh hưởng đến người Việt ra sao?
 3. Bảng giá mới của Sở Di Tr Mỹ v̀ lệ phí ṇp đơn và h̀ sơ bảo lãnh
 4. Cc trường hợp cấm nhập cảnh vo Mỹ khi ở Mỹ tri php
 5. Thương tr nhn cần lưu khi về VN
 6. Cập nhật luật di tr Mỹ 2017 v đầu tư EB5
 7. "Independent contractor" theo luật lao động
 8. Tm hiểu về chương trnh(DACA) bảo vệ di dn.
 9. Sở Di Tr USCIS khng cn ..........
 10. Muốn c quốc tịch........................
 11. Sự khc nhau giữa tnh trạng di tr ở Mỹ
 12. Cch viết thư mời người thn sang Canada, Mỹ, c........
 13. Lin hệ tới cần sa sẽ..................
 14. National visa center.
 15. Kết hn giả sẽ bị thu hồi...........
 16. Nhiều người khi nhập cảnh vo Mỹ bị ................
 17. Thu hồi quốc tịch Hoa Kỳ