PDA

View Full Version : Nhật K Của Tui. 1. Nhật k Phin Đ Sầu
 2. Si Gn. Ngy...thng...năm...
 3. Bột Lọc
 4. Nhật k của một chuyến đi
 5. Một cht suy tư
 6. Yu mnh, mnh yu!
 7. Cy cầu
 8. Hy vui cười mỗi ngy nh !
 9. Cafe khng đường !
 10. Cuộc tnh kh qun ...
 11. Thị trấn định qun
 12. ThuyỀn nhn ....v nhỮng cuỘc ĐỜi tỴ nẠn
 13. Con Đường vượt bin của ti
 14. Đ chnh l giết người khng gươm đao
 15. "Buồn..... Đời đen như mỗm ch....!!!"
 16. Mẹ ơi! Con biết tm Mẹ ở đu by giờ ?
 17. K sự Người nui ch :
 18. Cu chuyện đm trực của bc sỹ. Một đm dạy một đời người