PDA

View Full Version : Cu đố vui 1. Đố vui c thưởng......kẹo
 2. Đố tiếp n....
 3. Đố vui về cc loại bnh
 4. Đố vui co thưởng vng !!hjhj
 5. Đố đy ....đố đy ...kh qu !! ^^
 6. Đố tr tuệ đy @@
 7. Đố tiếp đy *.*
 8. Nh em đ cc bc n !
 9. Đố l g ....( c thưởng )
 10. Ci đầu bỏ đi đu !
 11. 4 con chim n....
 12. Đố vui
 13. Mn xếp vung lạ lng - Ai c thể giải thch ko?
 14. L Con G ???
 15. Tri G !???
 16. Người No đy !???
 17. Đố ai chứng mnh được con gi = con d
 18. Đố Tầm Bậy
 19. L ci g ????
 20. Đố vui VIỆT SỬ (RẤT HAY V GI TRỊ
 21. !! Bao nhiu số !!