PH̉NG TÁN DÓC VHV General Channel  [Archives]

Pḥng Tán Dzóc Việt Hoàn Vũ
Loading ...
MGC Chatbox Evo v3.3.0 by MGC © 2008-2012
NGÔN NGỮ LÀ CẦU GIAO KÊT NỐI THÂN T̀NH.
General help
The MGC Chatbox Evo is really easy to use

You can :
 1. Send chats : you just have to enter the text in the dedicated input field and then to validate it by pushing the return key ou by clicking on the OK button.
 2. Format the chats :
 3. once you un-collapse the chatbox formatting toolbar by clicking on the BBCode button, you have access to different formatting options for your chats. You can format a chat by selecting a part (or the totality) of it and then select one of the buttons/list. You can also add empty formatting tags by selecting nothing and clicking one of the buttons/menu thus allowing you to add the chat text afterwards between these tags.*
 4. Access to the different channels : you can have access to different channels restricted to only some usergroupds or for specifics use of the chatbox. The different channels are accessible from the buttons on the left of the chatbox.*
 5. Edit your chats (or others chats) : the edition of a chat can be done by a simple double-click on it.*
 6. Use specific commands : some commands can be accessible in the chatbox depending on the will of the administrator(s) of your forum. These commands let you execute specific actions of formatting, management, etc... You will herebelow the information on the command which are accessible to you. You must notice that you are not forced to use the command prefixes (/command_name) when you use them in the channel they are attached to (except in the general channel).*
* : Depending on the settings chosen by the administrator(s) of the forum, you might not have access to all these features.

Diễn Đàn: TIN KHOA HỌC KỸ THUẬT

Sub-Forums Đề tài - Bài gửi  Bài Mới

 1. T́m hiểu về những máy chụp h́nh kỹ thuật số hiện đại.

  Forum Actions:

  Forum Statistics:

  • Đề tài: 37
  • Bài gửi: 74
 2. Nơi Chia Sẽ Những Thông Tin: Vi tinh, tin hoc...v.v.

  Forum Actions:

  Forum Statistics:

  • Đề tài: 24
  • Bài gửi: 26
 3. All new smart device

  Forum Actions:

  Forum Statistics:

  • Đề tài: 3
  • Bài gửi: 4
 4. Pḥng nghiên cứu các loại máy tính như Desk top, Lap top và Tablet v..v..

  Forum Actions:

  Forum Statistics:

  • Đề tài: 105
  • Bài gửi: 170
 5. Pḥng t́m hiểu về nhửng sản phẩi mới vế điện thoại di động như Apple Nokia LG Samsung v.v..

  Forum Actions:

  Forum Statistics:

  • Đề tài: 87
  • Bài gửi: 134
 6. T́m hiểu về kỷ thuật mới nhất những kiểu TV như ultra HD 4K

  Forum Actions:

  Forum Statistics:

  • Đề tài: 8
  • Bài gửi: 16
 7. T́m hiểu về những kỷ thuật âm nhạc như Head phone, AV Receiver, Speaker và Tube Amplified.

  Forum Actions:

  Forum Statistics:

  • Đề tài: 2
  • Bài gửi: 2
 8. T́m hiểu về những thử nghiệm thành công của các trường...nhóm khoa học.

  Forum Actions:

  Forum Statistics:

  • Đề tài: 37
  • Bài gửi: 53
 9. T́m hiểu về những sự phát triển mới về Y khoa hiện đại.

  Forum Actions:

  Forum Statistics:

  • Đề tài: 28
  • Bài gửi: 34
 10. Pḥng tin về những phát minh về máy bay.

  Forum Actions:

  Forum Statistics:

  • Đề tài: 15
  • Bài gửi: 15