5 best chatters
vhv0073
Nahoku3
Gudkid2
TinhNhi1
Other stats
Chats 9
Last 24h chats 2
Your chats 0

Navigation
Since:

  
    Date Kư Danh Chat
Avatar 07/12/2019 10:51 <vhv007> Vậy mà cứ tưởng NODH = Na Ở Dưới H.... hehe
Avatar 06/12/2019 23:43 <Nahoku> Heheh ......CDTN = chân dài tới nách . NODH = nách ở dưới h..........hehe

NGÔN NGỮ LÀ CẦU GIAO KÊT NỐI THÂN T̀NH.
MGC Chatbox Evo v3.3.0 by MGC © 2008-2012