5 best chatters
Gudkid9
tieungao4
Quan ta1
Other stats
Chats 14
Last 24h chats 2
Your chats 0

Navigation
Since:

  
    Date K Danh Chat
Avatar 21/05/2019 16:12 <Gudkid>
Avatar 21/05/2019 16:07 <tieungao> Ổng thấy hai em mặc kimono đi giữa phố,ổng chạy theo bị sư tử nắm lại,ha ...ha ..

NGN NGỮ L CẦU GIAO KT NỐI THN TNH.
MGC Chatbox Evo v3.3.0 by MGC © 2008-2012