5 best chatters
Gudkid10
Nahoku4
Akuna2
tieungao2
vhv0071
Other stats
Chats 19
Last 24h chats 5
Your chats 0

Navigation
Since:

  
    Date Kư Danh Chat
Avatar 23/01/2018 21:51 <Nahoku> Dzị chứ lạnh tét ống đồng , c̣n ống của bác có sao hông ........heheh
Avatar 23/01/2018 14:21 <tieungao> Thật khổ cho bác Gud
Avatar 23/01/2018 12:55 <Gudkid> Chứ ống nước ở trong nhà mà bể là te tua.....giống như bảo Harvey....!!
Avatar 23/01/2018 12:54 <Gudkid> Giàn máy lọc nước (Water Softener) nằm ở ngoài trời .... bên hông nhà đó ông !!
Avatar 23/01/2018 12:51 <Gudkid> Chưa nghe là v́ Ông đâu có ai trên VHV này ở Houston đâu ngoại trừ tui ra ....!!

NGÔN NGỮ LÀ CẦU GIAO KÊT NỐI THÂN T̀NH.
MGC Chatbox Evo v3.3.0 by MGC © 2008-2012