5 best chatters
Gudkid3
vhv0073
Nahoku1
Other stats
Chats 7
Last 24h chats 2
Your chats 0

Navigation
Since:

  
    Date Kư Danh Chat
Avatar 23/04/2018 09:25 <vhv007> Bác Gud, ổng chịu chơi lắm
Avatar 22/04/2018 22:08 <Nahoku> Hahah ........bác 7 hỏi mà em c̣n hoảng tam tinh huống chi bác Gud ...........kakak.......

NGÔN NGỮ LÀ CẦU GIAO KÊT NỐI THÂN T̀NH.
MGC Chatbox Evo v3.3.0 by MGC © 2008-2012