5 best chatters
Gudkid6
tieungao3
vhv0073
Nahoku2
Akuna1
Other stats
Chats 16
Last 24h chats 3
Your chats 0

Navigation
Since:

  
    Date Kư Danh Chat
Avatar 23/03/2019 10:09 <Akuna> Hehe, miễn ổng có cái bụng bự dung chứa hết là được rồi.
Avatar 22/03/2019 17:11 <Gudkid> Sâu sắc ǵ anh Tư ui....Gud dốt đặc cán cuốc mừ
Avatar 22/03/2019 15:12 <tieungao> Tosca phải biết điểm yếu của bác Gud để tấn công,bác Gud không có hiền đâu,thâm thúy lắm đó .

NGÔN NGỮ LÀ CẦU GIAO KÊT NỐI THÂN T̀NH.
MGC Chatbox Evo v3.3.0 by MGC © 2008-2012