5 best chatters
Tosca4
Gudkid3
tieungao2
Quan ta1
Nahoku1
Other stats
Chats 12
Last 24h chats 2
Your chats 0

Navigation
Since:

  
    Date K Danh Chat
Avatar 20/09/2018 16:04 <tieungao> Bc Gud nhắc mới nhớ,tiếng Việt bi hĩm đọc muốn trẹo ci bảng họng,chịu thua nhường cho thằng đ chơi một mnh .
Avatar 20/09/2018 15:56 <tieungao> Gừng cay muối mặn xin đừng bỏ nhau .

NGN NGỮ L CẦU GIAO KT NỐI THN TNH.
MGC Chatbox Evo v3.3.0 by MGC © 2008-2012