5 best chatters
Gudkid7
tieungao6
Nahoku3
Akuna1
Tosca1
Other stats
Chats 19
Last 24h chats 4
Your chats 0

Navigation
Since:

  
    Date K Danh Chat
Avatar 19/07/2018 12:10 <tieungao> Đang say m chiến thắng,đi nhậu lu b .
Avatar 19/07/2018 09:53 <Gudkid> Gần cuối thng gi anh 7....... c check l c tiền....khng sao cả !!
Avatar 19/07/2018 09:51 <vhv007> Tại khng cn tiền để trả tiền mạng
Avatar 18/07/2018 21:54 <Gudkid> Thua banh w biến hết gi !!

NGN NGỮ L CẦU GIAO KT NỐI THN TNH.
MGC Chatbox Evo v3.3.0 by MGC © 2008-2012