5 best chatters
vhv0074
Gudkid4
tieungao3
Nahoku2
Quan ta2
Other stats
Chats 17
Last 24h chats 2
Your chats 0

Navigation
Since:

  
    Date Kư Danh Chat
Avatar 16/11/2018 11:14 <Tosca> chào bác Gud và bác TN đi chơi mới d́a, nhg d́a khg có chút ǵ "Lưu niệm" há ??? bác Na lúc này thơ thẩn hay vào thu ai cũng đầy ư thơ trong người trừ Tossca hihihi
Avatar 15/11/2018 21:07 <Nahoku> Heheh ..........các bác thông cảm , chắc ở nhà bác Gud được vợ khen hoài nên tưởng thiệt đó mà ....

NGÔN NGỮ LÀ CẦU GIAO KÊT NỐI THÂN T̀NH.
MGC Chatbox Evo v3.3.0 by MGC © 2008-2012