5 best chatters
Gudkid6
vhv0074
tieungao3
Nahoku2
Akuna1
Other stats
Chats 17
Last 24h chats 2
Your chats 0

Navigation
Since:

  
    Date Kư Danh Chat
Avatar 23/03/2019 17:20 <vhv007> Bác Gud cũng có cái bụng bự ?
Avatar 23/03/2019 10:09 <Akuna> Hehe, miễn ổng có cái bụng bự dung chứa hết là được rồi.

NGÔN NGỮ LÀ CẦU GIAO KÊT NỐI THÂN T̀NH.
MGC Chatbox Evo v3.3.0 by MGC © 2008-2012