5 best chatters
Gudkid4
Tosca3
vhv0072
tieungao1
Akuna1
Other stats
Chats 11
Last 24h chats 2
Your chats 0

Navigation
Since:

  
    Date K Danh Chat
Avatar 25/03/2019 02:37 <Tosca> Hnh như 2 vị c mn đều c "pụng ở đời " m
Avatar 24/03/2019 11:57 <Gudkid> Wow ...Cừ t ghế với chị Tosca đ nha

NGN NGỮ L CẦU GIAO KT NỐI THN TNH.
MGC Chatbox Evo v3.3.0 by MGC © 2008-2012