5 best chatters
Gudkid8
tieungao4
Quan ta2
Other stats
Chats 14
Last 24h chats 6
Your chats 0

Navigation
Since:

  
    Date K Danh Chat
Avatar 20/05/2019 23:45 <Gudkid>
Avatar 20/05/2019 23:45 <Gudkid>
Avatar 20/05/2019 23:44 <Gudkid>
Avatar 20/05/2019 23:44 <Gudkid>
Avatar 20/05/2019 16:20 <Gudkid> Dzậy l ổng hết đường ăn phở ph tang gi....!!
Avatar 20/05/2019 08:35 <tieungao> Tối hm qua bc Na qua Nhựt mua o kimono cho sư tử rồi,c con gi rượu đi theo coi chừng .

NGN NGỮ L CẦU GIAO KT NỐI THN TNH.
MGC Chatbox Evo v3.3.0 by MGC © 2008-2012