5 best chatters
Nahoku6
Gudkid4
vhv0073
tieungao2
Akuna1
Other stats
Chats 16
Last 24h chats 4
Your chats 0

Navigation
Since:

  
    Date K Danh Chat
Avatar 19/02/2019 22:50 <Gudkid> Chưa kịp ni....th mấy cụ đ thấu roi !!
Avatar 19/02/2019 21:56 <Nahoku> Bc Gud chung đạo với em đ cc bc ui ..........heheh
Avatar 19/02/2019 15:49 <tieungao> Biết m khng dm ni,lại lấy băng keo dn miệng .
Avatar 19/02/2019 14:49 <Gudkid>

NGN NGỮ L CẦU GIAO KT NỐI THN TNH.
MGC Chatbox Evo v3.3.0 by MGC © 2008-2012