5 best chatters
tieungao2
Nahoku2
Tosca1
Akuna1
Gudkid1
Other stats
Chats 8
Last 24h chats 5
Your chats 0

Navigation
Since:

  
    Date Kư Danh Chat
Avatar 17/12/2018 04:53 <Tosca> ái y a ... ai kiu tui đó ????
Avatar 17/12/2018 02:40 <Nahoku>
Avatar 16/12/2018 15:59 <tieungao> Đi với hoa hậu ḿnh thấp cở ngang ngực là khoái rồi ha ...ha ..có lợi hơn cao .
Avatar 16/12/2018 11:27 <Gudkid> 1 mét 80 vẩn c̣n thấp hơn anh Tư nữa cái đầu.....!!
Avatar 16/12/2018 10:38 <Akuna> Bác Na rủ Bác Gud qua Pháp thăm Bác Tiếu & Ms Tosca đê ê ê; sẵn ghé tỉnh Montmorillon đào ít đất sét d́a ...ăn cho bớt mỡ bụng hehe. Một bà bác vật làm nghiên cứu trật đường rầy t́nh cờ t́m ra tuyệt chiêu này.

NGÔN NGỮ LÀ CẦU GIAO KÊT NỐI THÂN T̀NH.
MGC Chatbox Evo v3.3.0 by MGC © 2008-2012