5 best chatters
Gudkid5
vhv0074
Quan ta3
tieungao3
Nahoku2
Other stats
Chats 19
Last 24h chats 2
Your chats 0

Navigation
Since:

  
    Date Kư Danh Chat
Avatar 17/11/2018 01:13 <Quan ta> Bác Gud uống 2 thùng coca cũng ko xin nữa ..Tửu lượng cực cao ..Cao hơn Tiêu Phong bang chủ lun đó ..kaka
Avatar 16/11/2018 21:37 <Nahoku> Thỉnh thoảng vẫn thả cóc từ xưa tới nay mà sis PP ui .........heheh

NGÔN NGỮ LÀ CẦU GIAO KÊT NỐI THÂN T̀NH.
MGC Chatbox Evo v3.3.0 by MGC © 2008-2012