5 best chatters
Gudkid12
tieungao6
Quan ta1
Other stats
Chats 19
Last 24h chats 6
Your chats 0

Navigation
Since:

  
    Date Kư Danh Chat
Avatar 22/05/2019 13:51 <tieungao> Mấy ông già 80 lănh trước,nên tôi cất kỹ chưa xài .
Avatar 22/05/2019 13:48 <tieungao> Tôi lănh một hộp 360 viên,hôm nào tôi gởi cho bác nhen !
Avatar 22/05/2019 13:37 <Gudkid> Thị trưởng ở Pháp muốn phát Viagra miễn phí cho cư dân.......nè Anh Tư
Avatar 22/05/2019 13:30 <Gudkid> Hahahahaha.......
Avatar 22/05/2019 13:22 <tieungao> Bác Na đang viếng hoàng cung .
Avatar 22/05/2019 12:44 <Gudkid> Hôm nay anh Tư hổng có tin ngoài lề của ông béo Na hỷ

NGÔN NGỮ LÀ CẦU GIAO KÊT NỐI THÂN T̀NH.
MGC Chatbox Evo v3.3.0 by MGC © 2008-2012