5 best chatters
tieungao2
Nahoku1
Other stats
Chats 3
Last 24h chats 1
Your chats 0

Navigation
Since:

  
    Date Kư Danh Chat
Avatar 29/11/2020 13:18 <tieungao> Virus Vũ Hán làm cho ai cũng sợ,chạy trốn hết rồi .

NGÔN NGỮ LÀ CẦU GIAO KÊT NỐI THÂN T̀NH.
MGC Chatbox Evo v3.3.0 by MGC © 2008-2012