5 best chatters
Gudkid3
Akuna1
Other stats
Chats 4
Last 24h chats 3
Your chats 0

Navigation
Since:

  
    Date Kư Danh Chat
Avatar 18/04/2018 21:21 <Gudkid> Chúng nó êm ả cả ....Anh 7 ui !!
Avatar 18/04/2018 21:20 <Gudkid> Chi cho mệt !!
Avatar 18/04/2018 21:20 <Gudkid> Phú Quốc đâu có c̣n như ngày xưa đâu mà cần phải cắm dùi chi cho mết....cắm ở Long Thành êm hơn hoặc Q2 ....Hahahahaha !!

NGÔN NGỮ LÀ CẦU GIAO KÊT NỐI THÂN T̀NH.
MGC Chatbox Evo v3.3.0 by MGC © 2008-2012