5 best chatters
tieungao3
Gudkid1
Other stats
Chats 4
Last 24h chats 1
Your chats 0

Navigation
Since:

  
    Date K Danh Chat
Avatar 20/03/2018 04:45 <tieungao> Ma đng đ đi qua,hm nay l ngy đầu xun nhưng thời tiết vẫn cn rất lạnh dưới 0 v tuyết khắp nơi .

NGN NGỮ L CẦU GIAO KT NỐI THN TNH.
MGC Chatbox Evo v3.3.0 by MGC © 2008-2012