5 best chatters
Nahoku3
Quan ta1
vhv0071
Gudkid1
Other stats
Chats 6
Last 24h chats 3
Your chats 0

Navigation
Since:

  
    Date K Danh Chat
Avatar 17/10/2018 03:53 <Quan ta> Ổng bỏ qun bn Thailand lu rồi bc Nah ơi !!
Avatar 16/10/2018 21:22 <Nahoku> i .......chắc bc bỏ qun ở VN đ bc 7 ui .........heheh
Avatar 16/10/2018 21:03 <vhv007> Hỏng phải đu Bc Na, Bc ấy thọc tay v ti quần m kiếm hỏng thấy g nn đang đi kiếm lại

NGN NGỮ L CẦU GIAO KT NỐI THN TNH.
MGC Chatbox Evo v3.3.0 by MGC © 2008-2012