5 best chatters
tieungao3
Akuna2
Nahoku1
Other stats
Chats 6
Last 24h chats 3
Your chats 0

Navigation
Since:

  
    Date K Danh Chat
Avatar 02/12/2020 12:38 <tieungao> Thuốc ngừa c rồi,đ mấy người gi chch trước,lỡ chết th tại v ga yếu .
Avatar 02/12/2020 09:50 <Akuna> Ngừ gi trong viện dưỡng lo sống hồi hộp
Avatar 02/12/2020 09:48 <Akuna> C r na ny chơi đủ chiu lm thin hạ vật v vi ra.

NGN NGỮ L CẦU GIAO KT NỐI THN TNH.
MGC Chatbox Evo v3.3.0 by MGC © 2008-2012