5 best chatters
tieungao4
Akuna4
Nahoku1
Other stats
Chats 9
Last 24h chats 3
Your chats 0

Navigation
Since:

  
    Date Kư Danh Chat
Avatar 03/12/2020 14:28 <tieungao> Đâu có cho đi,
Avatar 03/12/2020 11:31 <Akuna> Uả!!! Mà có chích rồi th́ book vé đi nước khác làm sao họ biết ḿnh có nhiễm hay không?
Avatar 03/12/2020 11:29 <Akuna> Hehe, Bác sĩ, Y tá được chích trước. C̣n sau đó ai hỏng dám, em xung phong làm chuột để thử.

NGÔN NGỮ LÀ CẦU GIAO KÊT NỐI THÂN T̀NH.
MGC Chatbox Evo v3.3.0 by MGC © 2008-2012