5 best chatters
Nahoku3
tieungao2
vhv0071
Akuna1
Other stats
Chats 7
Last 24h chats 2
Your chats 0

Navigation
Since:

  
    Date Kư Danh Chat
Avatar 17/10/2019 21:17 <Nahoku>
Avatar 17/10/2019 09:14 <vhv007> To quá không ngon, nhỏ nhỏ ngon hơn phải không Bác Gud ?

NGÔN NGỮ LÀ CẦU GIAO KÊT NỐI THÂN T̀NH.
MGC Chatbox Evo v3.3.0 by MGC © 2008-2012