5 best chatters
tieungao3
Quan ta1
Nahoku1
Akuna1
Other stats
Chats 6
Last 24h chats 3
Your chats 0

Navigation
Since:

  
    Date K Danh Chat
Avatar 19/01/2019 14:51 <tieungao> Những con đường lt đ được lm từ thế kỷ 19 .
Avatar 19/01/2019 14:47 <tieungao> Đ lt đường được đẻo rất cng phu,phải lt từng cục mt bằng tay của những nghệ nhn,nhn mặt đường thấy r hoa văn .
Avatar 19/01/2019 10:25 <Quan ta> Bn đ cũng c cục đ ngoi đường giống VN vậy hả bc TN ??

NGN NGỮ L CẦU GIAO KT NỐI THN TNH.
MGC Chatbox Evo v3.3.0 by MGC © 2008-2012