5 best chatters
vhv0075
Hương Carot4
tieungao4
Nahoku3
Quan ta2
Other stats
Chats 20
Last 24h chats 7
Your chats 0

Navigation
Since:

  
    Date K Danh Chat
Avatar 19/06/2018 04:46 <tieungao> Mnh ở VN,muốn mua loại no m khng bị giựt mới dm xi đ bc Na .
Avatar 18/06/2018 22:52 <Nahoku> Đồng hồ Invicta đang onsale đại hạ gi , chỉ 50 đ/chiếc ............bc no m đồng hồ mua mau kẻo trễ
Avatar 18/06/2018 22:51 <Nahoku> https://www.ebay.com/rpp/fashion-eve...how_image=true
Avatar 18/06/2018 21:54 <vhv007> Qun XO
Avatar 18/06/2018 21:53 <vhv007> Bc Gud ton l XX lm sao m bắt phone
Avatar 18/06/2018 21:14 <Nahoku> Hn chi gọi cho đ đ hổng bốc phone
Avatar 18/06/2018 13:41 <Gudkid> Đ Đ đy is over..... Nhậu đ !!

NGN NGỮ L CẦU GIAO KT NỐI THN TNH.
MGC Chatbox Evo v3.3.0 by MGC © 2008-2012