5 best chatters
vhv0075
Gudkid4
Quan ta2
Nahoku2
Other stats
Chats 13
Last 24h chats 4
Your chats 0

Navigation
Since:

  
    Date Kư Danh Chat
Avatar 20/08/2018 21:50 <Nahoku>
Avatar 20/08/2018 12:25 <Gudkid> C̣n chú QT mới vừa thôi sữa....Sức cũng c̣n khá !! Hỏng có giống như anh chàng 36 tủi ....Trong bài viết "khi dùng Viagra"
Avatar 20/08/2018 12:22 <Gudkid> Anh 4 Paris ..... bi chừ đă ngoài U80 g̣i...công có ngũ hay không....bàn hoài cũng rứa thôi....th́ cứ vậy đi hén !!
Avatar 20/08/2018 09:20 <vhv007> Mèn đéc, mấy Bác nói chiện khó hiểu quá, dzậy th́ Anh 4 và QT phải uống thuốc ǵ

NGÔN NGỮ LÀ CẦU GIAO KÊT NỐI THÂN T̀NH.
MGC Chatbox Evo v3.3.0 by MGC © 2008-2012