5 best chatters
Nahoku5
vhv0073
Quan ta1
Other stats
Chats 9
Last 24h chats 2
Your chats 0

Navigation
Since:

  
    Date Kư Danh Chat
Avatar 20/10/2018 20:53 <Nahoku> Em thấy bác í đi nhiều tỉnh lắm bác 7 ui ........Chắc "ai đó" mượn rùi đi luôn ....heheh
Avatar 20/10/2018 10:26 <vhv007> Hỏng biết Bác ấy có kiếm ra không mà chưa thấy Bác ấy trở về

NGÔN NGỮ LÀ CẦU GIAO KÊT NỐI THÂN T̀NH.
MGC Chatbox Evo v3.3.0 by MGC © 2008-2012