5 best chatters
Nahoku5
Gudkid4
vhv0074
tieungao2
Akuna1
Other stats
Chats 17
Last 24h chats 3
Your chats 0

Navigation
Since:

  
    Date Kư Danh Chat
Avatar 25/02/2020 23:17 <Tosca> Ở Pháp cũng bị và có 1 người chết ... Ở Úc sao khg thấy ai mang khẩu trang. ổ Singapour th́ đến chiêu đăi viên hàng không cũng mang. Có 1 bà khách chuẩn bị xuống máy bay, quay lại thấy TS mặt Á Châu liền lấy masque, gang tay đeo dô, nóng quá v́ phải chờ nên mở ra, thấy mắc cười và đi chợ ở Pháp, thấy ḿnh như thấy cô rona là đổi quầy tính tiền khác hihihi. Bác TN có bị dậy hong ???
Avatar 25/02/2020 13:47 <Gudkid> Bác 6 miếng mà đi Vũ Háng là khỏi cần áo mưa !!
Avatar 25/02/2020 12:33 <tieungao> Bác Sáu Tấm bận đi Vũ Hán rồi bác Na ơi .

NGÔN NGỮ LÀ CẦU GIAO KÊT NỐI THÂN T̀NH.
MGC Chatbox Evo v3.3.0 by MGC © 2008-2012