5 best chatters
Nahoku3
vhv0072
Gudkid2
TinhNhi1
Other stats
Chats 8
Last 24h chats 2
Your chats 0

Navigation
Since:

  
    Date Kư Danh Chat
Avatar 06/12/2019 23:43 <Nahoku> Heheh ......CDTN = chân dài tới nách . NODH = nách ở dưới h..........hehe
Avatar 06/12/2019 09:38 <vhv007> Hết Ư Kiế

NGÔN NGỮ LÀ CẦU GIAO KÊT NỐI THÂN T̀NH.
MGC Chatbox Evo v3.3.0 by MGC © 2008-2012