5 best chatters
Nahoku5
Gudkid5
Tosca4
vhv0072
Other stats
Chats 16
Last 24h chats 4
Your chats 0

Navigation
Since:

  
    Date Kư Danh Chat
Avatar 21/04/2019 02:35 <Tosca> https://www.google.com/search?q=joye...Bpl3wx4Y6svFM:
Avatar 21/04/2019 02:35 <Tosca>
Avatar 21/04/2019 02:33 <Tosca> Chúc cả nhà ngày lễ Phục Sinh đầy hồng Ân thiên Chúa
Avatar 21/04/2019 02:32 <Tosca> tội nghiệp bác Na ghia nha hihi.

NGÔN NGỮ LÀ CẦU GIAO KÊT NỐI THÂN T̀NH.
MGC Chatbox Evo v3.3.0 by MGC © 2008-2012