5 best chatters
Gudkid7
vhv0075
Nahoku4
tieungao3
Tosca2
Other stats
Chats 21
Last 24h chats 4
Your chats 0

Navigation
Since:

  
    Date Kư Danh Chat
Avatar 19/03/2019 07:11 <tieungao> Bác Gud c̣n ǵ nữa mà sợ bị mất,bà nào thấy cũng bỏ đi trớt luôn ha ...ha ....
Avatar 18/03/2019 22:20 <Gudkid> Cổi hết ra...mất sao !!!
Avatar 18/03/2019 22:15 <vhv007> Bác Gud thử như Bác Na coi sao
Avatar 18/03/2019 21:05 <Nahoku> Bận nhiều mần chi bác Gud ui...........cởi hết ra là mát ngay thui mà .........eheh

NGÔN NGỮ LÀ CẦU GIAO KÊT NỐI THÂN T̀NH.
MGC Chatbox Evo v3.3.0 by MGC © 2008-2012