5 best chatters
Gudkid6
vhv0074
Nahoku3
tieungao2
Tosca2
Other stats
Chats 17
Last 24h chats 8
Your chats 0

Navigation
Since:

  
    Date Kư Danh Chat
Avatar 18/03/2019 09:03 <vhv007>
Avatar 17/03/2019 23:52 <Gudkid> Gud bận nhiều wá....nực hầm chịu không nổi đó 7 !!!
Avatar 17/03/2019 23:33 <Nahoku>
Avatar 17/03/2019 17:50 <vhv007> Bác Gud bận bên kia
Avatar 17/03/2019 12:15 <tieungao> Bác Gud thấy bị tố qúa nên trốn rồi .
Avatar 17/03/2019 11:56 <Nahoku> Heheh......chắc bác Gud lặn sâu trốn kỹ luôn rùi , cả hai bác Tư và bác 7 đều truy nă ........thêm chị Tosca nữa chứ ........hehe
Avatar 17/03/2019 10:17 <vhv007> Anh Tư nói Bác Gud coi chừng là có lư do
Avatar 17/03/2019 10:16 <vhv007> Bác Na ơi, tin đồn có thiệt, Oop! thất thiệt. Đừng nghe những ǵ Bác Gud nói

NGÔN NGỮ LÀ CẦU GIAO KÊT NỐI THÂN T̀NH.
MGC Chatbox Evo v3.3.0 by MGC © 2008-2012