5 best chatters
Gudkid10
trailuulac9
Nahoku6
vhv0075
Tosca5
Other stats
Chats 40
Last 24h chats 14
Your chats 0

Navigation
Since:

  
    Date Kư Danh Chat
Avatar 22/06/2018 01:56 <Tosca> Chào quan Ta
Avatar 22/06/2018 01:33 <Quan ta> Chào cả nhà !! welcome bác Tosca ....Chúc mọi người 2 ngày cuối tuần vui vẻ hạnh phúc !!
Avatar 22/06/2018 01:24 <Tosca> Chào bác Gud, trailưulac, tieungao, Bác Na, vhv007, chúc cả nhà hôm nay thật nhiều nắng ấm nha
Avatar 21/06/2018 20:47 <vhv007> Chào mừng Tosca tham gia VHV
Avatar 21/06/2018 19:09 <Gudkid> Hỏng công bố....th́ mấy cụ trong này cũng tự diển vai Gud đó anh TLL....nhất là "Ông Bát Cửu" tieungao đó !
Avatar 21/06/2018 15:17 <trailuulac> Kụ Gudkid ui , biết teo mất g̣i c̣n công bố lên 4gum nữa , gáng chờ thêm vài bửa cho nó khô g̣i bún nó dzăng ga cho phẻ nghen
Avatar 21/06/2018 14:55 <Gudkid> Đâu c̣n bản lỉnh nữa đâu .....teo hết g̣i !!
Avatar 21/06/2018 14:54 <Gudkid> Quan tà nha....Gud dźa thăm QT chứ có bà nào đâu mà them !!
Avatar 21/06/2018 14:52 <Gudkid> Chào Tosca chị đến nhà VHV nha !
Avatar 21/06/2018 14:46 <Gudkid> Happy Summer ...anh Tư !!
Avatar 21/06/2018 12:12 <tieungao> Hôm nay là ngày đầu của mùa hè,trùng với lễ hội âm nhạc,khắp nơi trên đường phố chơi nhạc thoải mái .
Avatar 21/06/2018 06:30 <trailuulac> Chào bác Gudkid , Nahoku ,Quanta Tosca , vhv007 , tieungao ...chào cả nhà
Avatar 21/06/2018 04:37 <Quan ta> Bác Gud ǵnh ǵnh về thăm mí bà nhỏ vậy mà đổ thừa ko liên lạc được QT mới ghê ..haha
Avatar 21/06/2018 02:48 <Nahoku> Heheh ...........quảng cáo thoải mái sis Tosca ui .......hehe

NGÔN NGỮ LÀ CẦU GIAO KÊT NỐI THÂN T̀NH.
MGC Chatbox Evo v3.3.0 by MGC © 2008-2012