5 best chatters
vhv0073
Nahoku3
Gudkid2
tieungao1
Mây Ngàn1
Other stats
Chats 10
Last 24h chats 2
Your chats 0

Navigation
Since:

  
    Date Kư Danh Chat
Avatar 10/07/2020 01:37 <Mây Ngàn> Các bác sang phê tê bóc th́ bác Na thường trực bên đó
Avatar 09/07/2020 18:25 <Gudkid> Nhà ổng ở Hà Vai ...... làm sao mà cháy nổi 7 ui !!

NGÔN NGỮ LÀ CẦU GIAO KÊT NỐI THÂN T̀NH.
MGC Chatbox Evo v3.3.0 by MGC © 2008-2012