5 best chatters
Nahoku2
tieungao2
Gudkid1
Other stats
Chats 5
Last 24h chats 2
Your chats 0

Navigation
Since:

  
    Date Kư Danh Chat
Avatar 29/09/2020 16:56 <tieungao> Tại bác Na nh́n hoài mà không biết ai,nên sợ ma nhát .
Avatar 29/09/2020 12:04 <Gudkid> làm ǵ mà không có ai !?!? nó ngồi ngay trước mặt nè !!

NGÔN NGỮ LÀ CẦU GIAO KÊT NỐI THÂN T̀NH.
MGC Chatbox Evo v3.3.0 by MGC © 2008-2012