5 best chatters
Nahoku5
vhv0073
Gudkid2
Akuna1
tieungao1
Other stats
Chats 12
Last 24h chats 3
Your chats 0

Navigation
Since:

  
    Date Kư Danh Chat
Avatar 18/02/2019 14:22 <Nahoku>
Avatar 18/02/2019 09:26 <vhv007> Anh Tư nói trúng phóc
Avatar 18/02/2019 02:31 <Nahoku>

NGÔN NGỮ LÀ CẦU GIAO KÊT NỐI THÂN T̀NH.
MGC Chatbox Evo v3.3.0 by MGC © 2008-2012