5 best chatters
vhv0075
Nahoku3
Gudkid2
Other stats
Chats 10
Last 24h chats 5
Your chats 0

Navigation
Since:

  
    Date Kư Danh Chat
Avatar 24/08/2019 14:46 <vhv007>
Avatar 24/08/2019 14:46 <vhv007> Hôm bửa Bác TN đi rữa mắt, đến nay không thấy đâu hết?
Avatar 24/08/2019 12:53 <Nahoku> Đang đi t́m bác TN xem bác í lạc trôi phương nào đó bác 7 ui ......hehe
Avatar 24/08/2019 09:06 <vhv007>
Avatar 24/08/2019 09:05 <vhv007> Cuối tuần mà không thấy ai hết? Chắc mấy Bác đang Google kiếm coi đi nước nào để tune up ?

NGÔN NGỮ LÀ CẦU GIAO KÊT NỐI THÂN T̀NH.
MGC Chatbox Evo v3.3.0 by MGC © 2008-2012