5 best chatters
Gudkid5
Nahoku4
vhv0073
Quan ta1
Other stats
Chats 13
Last 24h chats 2
Your chats 0

Navigation
Since:

  
    Date Kư Danh Chat
Avatar 19/04/2019 13:24 <Gudkid> Tại seo....Ông dơ cơ trắng mà c̣n khóc ghia dzậy !?!?
Avatar 18/04/2019 21:26 <Nahoku>

NGÔN NGỮ LÀ CẦU GIAO KÊT NỐI THÂN T̀NH.
MGC Chatbox Evo v3.3.0 by MGC © 2008-2012