5 best chatters
Nahoku4
vhv0073
Gudkid3
Quan ta1
tieungao1
Other stats
Chats 12
Last 24h chats 5
Your chats 0

Navigation
Since:

  
    Date Kư Danh Chat
Avatar 19/05/2018 17:40 <Gudkid> Tháng ba vừ qua về SG thăm QT .... mà hắn trốn mất tiêu !!
Avatar 19/05/2018 17:38 <Gudkid> Trong này chỉ c̣n có anh 7 là c̣n chinh !!!!
Avatar 19/05/2018 17:38 <Gudkid> Xỉn wá có thấy đường đâu mà về !!
Avatar 19/05/2018 12:19 <Nahoku> Yeah ........nh́n bác í to nhuu con voai í ..........heheh
Avatar 19/05/2018 09:30 <vhv007> Bác ấy c̣n khoẻ lắm đó anh Tư

NGÔN NGỮ LÀ CẦU GIAO KÊT NỐI THÂN T̀NH.
MGC Chatbox Evo v3.3.0 by MGC © 2008-2012