5 best chatters
Gudkid7
vhv0073
tieungao2
Quan ta2
Nahoku1
Other stats
Chats 17
Last 24h chats 5
Your chats 0

Navigation
Since:

  
    Date K Danh Chat
Avatar 20/07/2018 08:59 <vhv007> M sao khng thấy QT mời ACE XO?
Avatar 20/07/2018 08:57 <vhv007> Dzậy xin chc mừng QT.
Avatar 19/07/2018 23:05 <Quan ta> Nhiều tiền qu nhậu ko biết bao giờ mới hết
Avatar 19/07/2018 23:05 <Quan ta> Bắt trng tỷ số 4-2 qu đ
Avatar 19/07/2018 12:10 <tieungao> Đang say m chiến thắng,đi nhậu lu b .

NGN NGỮ L CẦU GIAO KT NỐI THN TNH.
MGC Chatbox Evo v3.3.0 by MGC © 2008-2012