32 đội bng vượt qua hnh trnh vng loại, dự World Cup 2018

Trải qua hai năm rưỡi tranh ti, với gần 900 trận đấu, vng loại World Cup đ xc định được 32 anh ti dự ngy hội lớn tại Nga h sang năm.