G chữ tiếng Việt trn Chrome hay bị lỗi ? Tắt tnh năng kiểm tra chnh tả đi l xong!

Nếu để , bạn c thể thấy Google Chrome sẽ tự động nhận diện v kiểm tra lỗi chnh tả khi bạn sử dụng cc ứng dụng văn phng trực tuyến như Google Docs hay Office Online. Mặc d tnh năng ny c vẻ như kh hữu dụng khi n nhắc nhở bạn nn ch cu từ trong lc soạn thảo nhưng đi khi, việc hiển thị những dng kẻ gạch chn bn dưới cu chữ lại gy cho người dng một vi điều kh kh chịu trong lc lm việc.


Rất may v Google nhận ra điều ny v sẳn sng cung cấp cho người dng lựa chọn v hiệu ha tnh năng ny đi, cụ thể như sau:


Bước 1: Nhấn vo biểu tượng menu mở rộng của Chrome v nhấn Ci đặt (Settings).


Bước 2: Trong trang Ci đặt(Settings), hy nhấn vo menu mở rộng bn tri v nhấn vo lựa chọn Hnh thức.


Bước 3: Ko xuống cuối trang v nhấn vo Nng cao (Advanced).


Bước 4: Tm đến nhm thiết lập Ngn ngữ v nhấn vo lựa chọn Kiểm tra chnh tả.


Bước 5: Gạt sang OFF ở lựa chọn Tiếng Việt l xong.
Rất đơn giản phải khng?
genk.vn