10 cu ni cng đọc cng thấm của Galileo Galilei - "Cha đẻ của Khoa học hiện đại"

Cng điểm lại những cu ni thấm tha của nh khoa học vĩ đại Galileo Galilei, người nổi tiếng với cu ni "D sao Tri Đất vẫn quay".
Galileo Galilei (1564-1642) l một nh thin văn học, vật l học, ton học v triết học người , người đng vai tr quan trọng trong cuộc cch mạng khoa học.
Cc thnh tựu của ng gồm những cải tiến cho knh thin văn v cc quan st thin văn sau đ, v ủng hộ Chủ nghĩa Copernicus.
Galileo đ được gọi l: "cha đẻ của việc quan st thin văn học hiện đại", "cha đẻ của vật l hiện đại", "cha đẻ của khoa học", v "cha đẻ của Khoa học hiện đại".
Thin ti vật l Stephen Hawking từng ni: "Galileo, c lẽ hơn bất kỳ một người ring biệt no, chịu trch nhiệm về sự khai sinh khoa học hiện đại"."D sao Tri đất vẫn quay" l một trong những cu ni ni nổi tiếng nhất của Galileo Galilei.


Dưới đy l 10 cu ni nổi tiếng của nh khoa học vĩ đại Galileo Galilei.


1. "And yet it moves"
"D sao Tri đất vẫn quay".
2. "All truths are easy to understand once they are discovered; the point is to discover them".
"Mọi sự thật đều dễ hiểu một khi ta đ pht hiện ra; điều quan trọng l phải pht hiện ra n đ".
3. "We cannot teach people anything; we can only help them discover it within themselves".
"Chng ta khng thể dạy người khc bất cứ thứ g; chng ta chỉ c thể hỗ trợ họ tự pht hiện ra điều đ".
4. "The Bible shows the way to go to heaven, not the way the heavens go".
Kinh thnh hướng dẫn con người đi đến thin đng, chứ khng phải để m tả thin đng vận hnh ra sao".
5. "I have never met a man so ignorant that I couldn't learn something from him".
"Ti chưa từng gặp một người no ngu dốt đến mức ti khng thể học được g từ anh ta".
6. "Where the senses fail us, reason must step in".
"Khi khng thể dng trực gic th phải dựa vo suy luận".
7. "The Milky Way is nothing else but a mass of innumerable stars planted together in clusters".
"Dải Ngn H chỉ l một khối v số cc v sao đứng thnh chm với nhau".
8. "It is surely harmful to souls to make it a heresy to believe what is proved".
"Thuyết phục một người dị gio tin vo điều đ được chứng minh quả thực l chuyện tổn hại với tm hồn".
9. "I think that in the discussion of natural problems we ought to begin not with the Scriptures, but with experiments, and demonstrations".
"Ti nghĩ rằng khi thảo luận về những vấn đề tự nhin, chng ta khng thể bắt đầu bằng kinh thnh m phải bằng th nghiệm, v chứng cứ".
10. "Who would set a limit to the mind of man? Who would dare assert that we know all there is to be known?"
"Ai c thể đặt giới hạn cho tr tuệ của con người? Ai dm quả quyết rằng chng ta đ biết mọi thứ trn đời?"
Theo giadinhmoi