D ấ u . T n h . X ư a

Ba mươi tm năm rồi c lẻ
Hồ cũ , tnh xưa ....mắt đỏ hoe
Thn tnh , bầu bạn đầy chia sẻ
Mộng mị nhn gian , dễ xo nho ...???

*****

Ta quen em , c hng cy lm chứng
C bờ hồ in dấu bng soi chung
C nh trăng quấn qut dng thẹn thng
C gi nhẹ thoảng hương ln tc mướt

*****

Rồi mỗi người mỗi ngả
Rồi chia cch đi nơi
Rồi nhung nhớ lấp trời
Rồi đnh cho ....số phận ....

09/14/2012