X i n .............

Xin cám ơn chuỗi ngày thơ mộng
Xin cám ơn năm tháng hiền hoà
Xin cám ơn đời vẫn nở hoa
Xin cám ơn người thân và xa lạ ....

Xin trao nhau những ṿng hoa nhân ái
Xin trao nhau những lời nói dịu êm
Xin thương nhau từng mắt liếng , môi mềm
Xin ôm trọn ṿng yêu thương bất diệt .

09/23/2017