C h ị . T ô i

Em hỏi rằng : Chị nấu ăn hoài thế ?
Chị mỉm cười : Chị thích thế em ơi
Lúc vắng người chị nói nhỏ đầu đuôi
Chị mệt lắm , sức người sao không mệt .

Giờ c̣n đây , chị em đông đủ hết
Vui bây giờ , mai mốt biết ra sao
Gắng sức thôi , ôm lấy nghĩa t́nh vào
Được ngày nào , khắc ghi vào kư ức ....

Anh Chị ơi , chúng em nhiều hạnh phúc
Trong ṿng tay thân ái lẫn bao dung
Lời cám ơn không nói hết tận cùng
Mong Anh Chị khỏe vui cùng tuế nguyệt …

09/08/2018