N h ớ . M ẹ

Hm nay ngy Vu Lan
D km lng khng dm nhớ nhiều về Mẹ
Mới bốn thng m đằng đẵng nhiu kh
Lại tưởng như Mẹ vẫn cn tại thế .

Cuộc đời đng l một cơn m
Lc dạt do , khi thăng trầm cuồng nộ
D phong ba bo tp đến x bồ
Mẹ hứng chịu để đn con yn ổn .

Cng ơn Mẹ khn thể no tả xiết
Chỉ biết rằng nhớ Mẹ lắm Mẹ ơi
D chẳng thốt ra được lấy một lời
Rằng con yu Mẹ lắm , Mẹ ơi con yu lắm .........

09/04/2017