B a . M ư ơ i . N ă m

Đ lu rồi m cứ ngỡ mới hm qua
Từ ci thuở em cn hay e thẹn
Chẳng dm nhn anh cho ửng hồng đi m
Dng vai gầy với chiếc o b ba

Sợi tơ hồng se đi ta thnh một
Nắm tay nhau chia sớt đủ ngọt bi
Với tnh thương đm bọc khắp mọi nơi
Từ gia đnh sng ngời lng yu i

Cảm ơn đời , cảm ơn người mi mi
Cho đi ta c cuộc sống yn lnh
Cho cuộc đời cứ mi một mu xanh
Ta cứ thế , cng nhau đi tiếp nh .....

09/03/2016