D ị u . m

Biển xa mờ ảo sương m
Xanh xanh dịu mt như ru lng người
Thnh thang vui ngắm đất trời
Cng cy cỏ ht những lời tnh ca .......

11/29/2016