T r n . Đ ỉ n h . N i . C a o

Trn đỉnh ni cao ti nhn thấy
Sự yu thương ho hợp của đất trời
Sự bnh yn tĩnh lặng ci xa khơi
Sự trong lnh , tinh khi xa diệu vợi ...

Trn đỉnh ni cao ti chợt khc
Hướng qu hương nghn nghẹn nỗi v thường
Cũng biển trời , cũng my ni thn thương
Nhưng nghe đắng , giận , hờn ...khng thể tả .

Trn đỉnh ni cao ti nhắm mắt
Thả hồn bay phiu lng với mng lung
Cng trở về thăm lại ci nhớ nhung
Cng đau với nỗi đau chung dn Việt .

Trn đỉnh ni cao ti cầu nguyện
Cho dn ti lun hưởng cảnh thi bnh
Cho mọi người hết những nỗi điu linh
Khng cn sợ lộng hnh v ho chất

Trn đỉnh ni cao nỗi buồn m chất ngất ....

11/30/2018