C ổ n g . T r ờ i

C phải khng khi cổng trời đ mở
Bắc cầu vồng cho nhẹ lướt hồn thơ
Một ng my một sắc ni xa mờ
Cho lng đng bng khung niềm nhung nhớ

Một buổi chiều những hạt mưa bụi lang thang từ bn nớ
Chuyển cho anh những tin nhắn ướp hương nồng
Những hạt tin lấp lnh buổi đầu đng
Đ sưởi ấm hồn anh .......d trời đang trở rt

12/04/2015