T h u ở . Ấ y

Trao cho em cnh hoa dn gi
Em mỉm cười nh mắt lung linh
Thật đơn sơ cũng thật nghĩa tnh
Từ khởi thủy .....tnh yu l như thế .

Jan-24-15