T m

Ngy thng no ghi dấu buổi chia ly
Để m thầm bước đi khng từ gi
C phải chăng tri tim ta hn hạ
Hay nhuộm mu tim tm ......
Đẫm đau thương .

Feb-06-2015