T h m . M ộ t . M a . T h a . H ư ơ n g

Mai vng h nở với đất trời
Lng se se lạnh nỗi chơi vơi
Bn chn trời ấy qu ti đ
Rộn rịp Tết về khắp nơi nơi ....
Nhớ lắm khung trời qu năm cũ
Thương nhiều phận bạc sống bung lơi
Xa qu mỏi mắt tm cnh n
Để ngỡ rằng Xun đ đến nơi

Feb/04/2018