T m . o . B . B a

o b ba tm tan trường
Đạp xe đi giữa phố phường ngẩn ngơ
Tay nghing che nn bi thơ
Xiu xiu bng đổ vu vơ theo người

Dng đời xui ngược chơi vơi
Rng chiều vẫn cứ lả lơi hn hong
Theo em tan sở ṛn rng
Đạp xe theo ngắm dng nng b ba

Anh yu lắm o b ba

Feb/03/2017