Như Quỳnh, Phi Nhung, Mạnh Quỳnh
LK Nhẫn Cưới PARIS BY NIGHT 62
Âm Nhạc Không Biên Giới
-Trả Nhẫn Kim Cương (Vinh Sử)
-Ṿng Nhẫn Cưới (Vinh Sử)
-Trao Nhau Nhẫn Cưới (Phạm Minh Cảnh)