Các khung thuế mới cho năm 2019

Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (Internal Revenue Service - IRS) cuối cùng cũng đă ban hành các khung thuế cho năm 2019 sau khi đă điều chỉnh mức thuế sau lạm phát.

Chính quyền Tổng Thống Trump đă thông qua đạo luật Cắt giảm thuế và Việc làm vào cuối năm 2017, ban hành một số cải cách đối với mă số thuế Mỹ, bao gồm việc giảm khung thu nhập cho hầu hết các cá nhân.
IRS điều chỉnh mức thuế sau lạm phát mỗi năm và những thay đổi này sẽ được áp dụng cho các tờ khai thuế sẽ nộp trong năm 2020 (tức là mùa thuế 2019). Theo trang FOX Business đă đưa tin từ trước, phương pháp mới này được IRS dùng để tính bù lạm phát theo điều luật cải cách thuế, sẽ thực sự tăng thuế phải đóng và doanh thu của chính phủ, khi so sánh với với biện pháp đă sử dụng trước đây.

Dưới đây là mức thuế cho năm 2019:

- 10%: đối với các cá nhân có thu nhập $9.700 trở xuống và các cặp vợ/chồng có thu nhập $19.400 trở xuống

- 12%: đối với các cá nhân có thu nhập $9.700 trở lên và các cặp vợ/chồng có thu nhập $19.400 trở lên

- 22%: đối với các cá nhân có thu nhập hơn $39.475 và các cặp vợ/chồng có thu nhập hơn $78.950

- 24%: đối với các cá nhân có thu nhập hơn $84.200 và các cặp vợ/chồng có thu nhập hơn $168.400

- 32%: đối với các cá nhân có thu nhập hơn $160.725 và các cặp vợ/chồng có thu nhập hơn $321.450

- 35%: đối với các cá nhân có thu nhập hơn $201.100 và các cặp vợ/chồng có thu nhập hơn $408.200

- 37%: đối với các cá nhân có thu nhập hơn $510.300 và các cặp vợ/chồng có thu nhập hơn $612.350


Khấu trừ tiêu chuẩn:

Khoản khấu trừ tiêu chuẩn với các cặp vợ/chồng tăng lên $24.400; đối với các cá nhân tăng lên $12.200, tăng tương ứng $400 và $200

Thuế tối thiểu thay thế:

- Đối với các cá nhân, số tiền được miễn thuế đối với năm 2019 là $71,700 và dừng lại tại mức $510.300

- Đối với các cặp vợ/chồng, số tiền được miễn là $111.700 và dừng lại tại mức $1.020.600

- Tính thuế lợi tức đối với thu nhập kiếm được (Earned income tax credit EITC):

Đối với người nộp thuế khai thuế chung với ít nhất 3 trẻ em trong mùa thuế năm 2019 th́ EITC tăng lên $6.557.

Nguồn: foxbusiness.com/USIS Group dịch

cho năm 2019

Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (Internal Revenue Service - IRS) cuối cùng cũng đă ban hành các khung thuế cho năm 2019 sau khi đă điều chỉnh mức thuế sau lạm phát.

Chính quyền Tổng Thống Trump đă thông qua đạo luật Cắt giảm thuế và Việc làm vào cuối năm 2017, ban hành một số cải cách đối với mă số thuế Mỹ, bao gồm việc giảm khung thu nhập cho hầu hết các cá nhân.IRS điều chỉnh mức thuế sau lạm phát mỗi năm và những thay đổi này sẽ được áp dụng cho các tờ khai thuế sẽ nộp trong năm 2020 (tức là mùa thuế 2019). Theo trang FOX Business đă đưa tin từ trước, phương pháp mới này được IRS dùng để tính bù lạm phát theo điều luật cải cách thuế, sẽ thực sự tăng thuế phải đóng và doanh thu của chính phủ, khi so sánh với với biện pháp đă sử dụng trước đây.

Dưới đây là mức thuế cho năm 2019:

- 10%: đối với các cá nhân có thu nhập $9.700 trở xuống và các cặp vợ/chồng có thu nhập $19.400 trở xuống

- 12%: đối với các cá nhân có thu nhập $9.700 trở lên và các cặp vợ/chồng có thu nhập $19.400 trở lên

- 22%: đối với các cá nhân có thu nhập hơn $39.475 và các cặp vợ/chồng có thu nhập hơn $78.950

- 24%: đối với các cá nhân có thu nhập hơn $84.200 và các cặp vợ/chồng có thu nhập hơn $168.400

- 32%: đối với các cá nhân có thu nhập hơn $160.725 và các cặp vợ/chồng có thu nhập hơn $321.450

- 35%: đối với các cá nhân có thu nhập hơn $201.100 và các cặp vợ/chồng có thu nhập hơn $408.200

- 37%: đối với các cá nhân có thu nhập hơn $510.300 và các cặp vợ/chồng có thu nhập hơn $612.350


Khấu trừ tiêu chuẩn:

Khoản khấu trừ tiêu chuẩn với các cặp vợ/chồng tăng lên $24.400; đối với các cá nhân tăng lên $12.200, tăng tương ứng $400 và $200

Thuế tối thiểu thay thế:

- Đối với các cá nhân, số tiền được miễn thuế đối với năm 2019 là $71,700 và dừng lại tại mức $510.300

- Đối với các cặp vợ/chồng, số tiền được miễn là $111.700 và dừng lại tại mức $1.020.600

- Tính thuế lợi tức đối với thu nhập kiếm được (Earned income tax credit EITC):

Đối với người nộp thuế khai thuế chung với ít nhất 3 trẻ em trong mùa thuế năm 2019 th́ EITC tăng lên $6.557.

Nguồn: foxbusiness.com/USIS Group dịch