N g ọ t . N g o

Nhẹ nhng nắng sớm cuối Đng
Theo em ra biển ngắm ging hải lưu
Sng x nghing ngả thủy triều
Hoa len ln nở nghing chiều gi bay

Nụ đời trong trắng ngất ngy
Từ từ h nở cho say lng người
Nguyện dng tm khiết sng ngời
Ngọt ngo thanh thot ru đời ba sinh .

March 05/2017